Diction
Ring till +46 85 250 28 76
Öppet till kl. 22.00

Guide till hur du beräknar din lön som översättare

Hur mycket lön kan jag kräva för mina översättningar?

En sak som många, både nya och erfarna, översättare bör överväga är det pris man vill ta för översättning i olika språkkombinationer. Det kan vara svårt att komma fram till hur mycket de olika översättningsbyråerna erbjuder när det gäller översättningsuppdrag. Ska man ta ett pris per timme, per uppgift, per ord eller något helt annat? Det skiljer sig från byrå till byrå och från översättare till översättare. På Diction arbetar vi med priser per ord, både för våra kunder och översättare. I princip kan du ta precis det pris per ord för översättning som du känner för.

Det är värt att överväga om du har ledig kapacitet för flera uppgifter, i så fall kan du överväga att erbjuda ett lägre pris. Om du befinner dig i en situation där du har tillräckligt med arbete kan du överväga att ta ett lite högre pris. Är du osäker på vad ditt pris per ord bör vara kan du alltid skriva till oss för råd och rekommendationer.

För att ta reda på hur mycket DU kan kräva i lön för dina översättningar är det relevant att överväga vilken översättarprofil du har. Här skiljer man ofta mellan de inriktningar du erbjuder som översättare och vilka språkkombinationer du översätter inom.

Specialist vs. generalist

Specialiserade översättare kan ofta ta ut en högre lön för översättningar än generalister. Det kan de bland annat eftersom specialiserad kunskapsuppbyggnad tar tid och det är ofta tidskrävande att översätta specialiserade texter på grund av hög komplexitet. Både efterfrågan och bristen på specialister är stor vilket vanligtvis ger möjlighet för en högre lön.

De mest efterfrågade specialisterna är specialiserade inom följande områden:

  • Juridik
  • Medicin
  • Finans och ekonomi
  • Tekniska texter inklusive användarmanualer

Generalister översätter ofta mycket olika texter inom bland annat humaniora, litteratur, marknadsföring, kultur, webbplatstexter etc. (man kan naturligtvis specialisera sig på den här typen av texter – men flera byråer anser dem vara allmänna texter). Som generalist kan du alltså komma åt ett brett spektrum av uppgifter och ofta också erbjudas fler uppgifter och därmed öka din arbetsmängd.

Många översättare är generalister, vilket gör konkurrensen större. Generalister tvingas därför ofta att arbeta för mer konkurrenskraftiga priser vilket kan resultera i en lägre lön per ord än vad specialiserade översättare tar. Allmänna texter anses ofta vara lättare att översätta och därför är det ofta möjligt att översätta flera ord per dag.

I de flesta fall är det möjligt att få högre lön vid brådskande översättningar. En brådskande översättning faller vanligtvis inom en tidsram på 24 timmar beroende på uppdragets storlek. Du bör därför överväga om du har specialpriser för brådskande uppgifter och om du kan ta dessa med kort varsel.

Minimipris för översättning

För att säkerställa en minimilön för dina översättningar kan du överväga att sätta ett minimipris. På så sätt är du alltid garanterad ditt minimipris vid mycket korta texter. Om du är osäker på minimipris kan du alltid be oss om råd.

Vilka språkkombinationer kan du översätta inom?

På Diction använder vi bara modersmålsöversättare, så du kommer endast att kunna översätta till ditt modersmål.

Din lön beror på vilka språkkombinationer du översätter inom. Översättning till vissa språk ger en högre lön än andra språk, både för att det tar längre tid att översätta och för att det bara finns en liten grupp översättare inom dessa språkkombinationer. Ett bra exempel på ett högre betalt språk är nederländska. De vanligare språkkombinationerna som t.ex. engelska till svenska kommer ofta innebära en lägre lön per ord eftersom det finns många översättare inom denna språkkombination. Du bör också överväga i vilket land översättningsbyråerna finns eftersom det är skillnad på lönenivån från land till land.

Kan du göra mer än att översätta? Så gör dem uppmärksamma på det

För att få möjlighet att höja din lön bör du överväga vilka tjänster du kan erbjuda. Har du t.ex. möjlighet att erbjuda översättning, korrekturläsning och copywriting? Gör då projektledaren uppmärksam på det eller ange det tillsammans med dina priser i vårt system. Genom att lista alla tjänster du erbjuder ökar du chansen att användas för fler projekt.

Beräkna din potentiella lön för en hel månad

Du kan försöka beräkna din egen potentiella lön genom att klargöra hur snabbt du översätter olika texter, samt hur mycket kapacitet och tillgänglighet du har för översättning per dag. På detta sätt kan du genom att multiplicera det översatta antalet ord per dag med ditt pris per ord beräkna vilken lön du eventuellt kan uppnå. Vi kan alltid hjälpa dig att ta reda på om ditt mål är ambitiöst, lågt eller realistiskt.

Vi hoppas att du kan använda guiden ovan för att ta reda på vilka variabler som spelar in på din potentiella lön som översättare.

Betala direkt på nätet

Vi är den enda översättningsbyrån i Skandinavien som erbjuder privatkunder möjligheten att betala direkt online.
visamastercard
Få en kostnadsfri offert
Diction Sverige AB
Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm
Sverige
+46 85 250 28 76
Org. nr: 559152-1009
EAN: 5797200064202
visamastercard