Diction
Ring till +46 815 74 57
Öppet till kl. 17.00

Vi erbjuder professionell korrekturläsning till både privat- och företagskunder.

Korrekturläsning

Diction erbjuder korrekturläsning av dina texter så att de blir helt felfria. Om du har en text som behöver korrekturläsas står vi till förfogande. De översättare som vi låter läsa igenom din text har granskningsspråket som sitt modersmål. En felfri text förmedlar alltid det bästa budskapet. Därför är det alltid bra att dubbelkolla din text, oavsett vem mottagaren är. Diction erbjuder olika typer av korrekturläsning. Först och främst har vi den grundläggande korrekturläsningen, där fokus ligger på att korrigera stavfel, grammatiska fel eller felaktig kommatering. Utöver detta erbjuder vi också omskrivning, där vi går in och ändrar språkstruktur och meningsbyggnad och tar särskild hänsyn till textens mottagare.

Vanligtvis är det texter av mindre bra kvalitet som behöver skrivas om för att göra texten så användbar som möjligt.

När vi tagit emot din text och korrekturläst den får du tillbaka två versioner av den. En version med kommentarer och en slutkorrigerad text som kan användas direkt som den är. Om du vill undvika texter med antingen språkliga eller grammatiska fel så rekommenderar vi att du ser till att få dem korrekturlästa.

Vilka typer av texter korrekturläser vi?

På Diction har vi erfarenhet av korrekturläsning av texter såsom försäljningstexter, broschyrer, manuskript, annonser, pressreleaser, korrespondens, nyhetsbrev,kontrakt, nyhetsartiklar, akademiska texter, m.m. Oavsett vilken sorts text du har hittar vi alltid den översättare som är specialiserad inom ämnet. På så sätt kan vi garantera de bästa förutsättningarna för din text.

En korrekturläsning av en text handlar inte bara om att rätta traditionella fel såsom skrivfel, stavfel och grammatiska fel. Om vi tycker att det är mest lämpligt att ändra meningsbyggnaden så gör vi det. Ofta kan onödiga meningar, eller för många meningar, dölja det ursprungliga meddelandet. Därför lägger vi hellre lite extra tid på att putsa upp texten för att göra meddelandet så övertygande som möjligt. Vi korrekturläser alltid alla texter. Om texten är inom ett område som vi inte är insatta i, talar vi naturligtvis om det för dig i förväg.

Vår arbetsprocess

För alla uppdrag finns en tilldelad projektledare som kan kontaktas under hela processen

1. Analysfasen:

Det är nödvändigt att vi sätter oss in i de olika aspekterna som har att göra med texten för att framgångsrikt kunna utföra uppgiften. Exempelvis ger vi lämpligen en text med stark industriprägel till en översättare med erfarenhet inom just den branschen. En genomgång av texten innebär att vi kan ge dig en kostnadsfri offert och tidsuppskattning för uppgiften. Först i och med ditt godkännande påbörjas utvecklingsfasen.

2. Utvecklingsfasen:

Efter en analys blir texten korrekturläst och eventuella ändringar görs enligt en fastställd process. Denna analys garanterar samma bruk av fackterminologi och formella grad hela texten igenom. Det är här texten rättas för stavfel, skrivfel, inmatningsfel, felaktig kommatering, grammatikfel etc. Dessutom anpassas texten med avseende på eventuella kulturella skillnader.

För alla uppdrag korrekturläses texten av översättaren två gånger. För att garantera kvaliteten vill vi ha så mycket tid som möjligt för uppgiften, just för att granskaren ska kunna dubbelkolla den bearbetade texten, varefter eventuella ändringar och fel rättas i syfte att göra texten felfri och användbar.

3. Avslutningsfasen:

När vi har gått igenom alla faserna utvärderar vi arbetet och bedömer huruvida texten är klar eller inte. Sedan levererar vi texten så att den kan tas i bruk. Här finns också möjlighet för dig att få ett extra dokument där du kan se alla rättningar som har gjorts samt eventuella kommentarer.

Våra priser för korrekturläsning

Vi vill ge bästa möjliga service till alla våra kunder, oavsett om de är studenter eller ett större företag. Gemensamt för alla våra korrekturläsningar är att vi alltid rättar till stavfel, skrivfel, inmatningsfel, grammatiska fel, saknade eller dubbla mellanslag och liknande. Vi tittar också på vem mottagaren av meddelandet är och håller ett öga på onödiga upprepningar som kan upplevas störande. På så sätt kan du säkerställa att du får en bättre variation i din text och att den blir mer intressant att läsa. Om texten är av mycket dålig kvalitet kan priset för korrekturläsning bli högre, men som utgångspunkt är våra priser lika för alla. Det viktigaste för oss är att texten framstår som så inbjudande och övertygande som möjligt.

Startpris

Inget uppdrag är för litet för oss. Vi har en startkostnad på 590 kr exkl. moms / 1243 kr inkl. moms för alla uppdrag. Har du en väldigt kort text, får du gärna samla dina olika uppdrag till en omgång. Vi vill kunna sätta in oss i en text så väl som möjligt innan den blir korrekturläst. Därför avsätter vi alltid en viss tid till grundlig genomläsning även om uppgiften inte är särskilt stor.

Leveranstid

Vi är mycket flexibla vad gäller leveranstider, oavsett om det gäller en stor eller en liten text. Leveranstiden beror givetvis på textens storlek, men i allmänhet tar det fem vardagar för att bearbeta en text. Vi är dock ofta färdiga med texten innan dess. Vid större uppdrag (över 50 sidor) kan längre tid krävas för att arbeta med texten.

Kvalitet

En avgörande punkt för att säkerställa kvaliteten på din text är att låta oss korrekturläsa den. Textkvaliteten är A och O för oss. Därför skickar vi inte tillbaka texten förrän vi är helt säkra på att den är klar.

Vi anser att du som kund ska kunna förvänta dig det allra bästa och det är därför avgörande att texten granskas och rättas på fel, utelämnanden och språkliga problem, så att den är helt felfri innan den tas i bruk. När texten har lästs igenom och vi har försäkrat oss om att den bästa möjliga lösningen har uppnåtts, skickar vi tillbaka texten som då är klar att användas direkt.

Sekretess

Många av de texter som vi arbetar med är texter som ännu inte har publicerats eller tagits i bruk. Därför är det ytterst viktigt för flera av våra kunder att texterna förblir konfidentiella. Vi har därför vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppnå fullständig sekretess för dina dokument.

På Diction håller vi oss strikt till branschens etiska regler. Alla våra översättare är bundna till förtroende- och sekretessavtal. På så sätt hanterar vi alltid dina översättningar och korrekturläsningar konfidentiellt och du kan därför tryggt lämna din text till oss.

Räkna ut ditt pris

ord
ord à  
(Minimipris 590 SEK exkl. moms)

Betala direkt på nätet

Vi är den enda översättningsbyrån i Skandinavien som erbjuder privatkunder möjligheten att betala direkt online.
visa mastercard
Få en kostnadsfri offert

De bästa i branschen

Toppen! Smidig beställningsprocess, bra service och fin kvalité.
Annie S
Annie S
Vi använder Diction för översättning av bl.a. produkttexter till flera av de skandinaviska språken. Leveranstiden är kort, översättningen är korrekt varje gång och processen är otroligt smidig. Sen är det inte heller fel att priset är det bästa vi har kunnat hitta.
Christian Birksø
Christian Birksø
eAnatomi.dk
Vi har ofta använt Diction och fått tekniska texter, som kräver insikt i byggtekniska termer, översatta. Översättningarna som vi har mottagit har alltid varit korrekta och av hög kvalitet. Dessutom har priset varit mycket rimligt.
Alexander Wulff
Alexander Wulff
ABEO A/S
Är mycket bra och pålitliga i klarställd översättning inom önskade utsatta tider - använder Dictions översättnings hjälp då jag är i stort behov av fullständigt rätt översatta dokument i mitt dagliga arbete som besiktningsman för internationell uppdragsgivare.
Stellan B
Stellan B
Enskild firma
Snabbt och proffsigt. Snabb leverans.
Pia R
Pia R
Snabbt och bra.
Thomas, ES
Thomas, ES
Fick snabbt klart översättningen och blev väl bemött.
Zhanna B
Zhanna B
Diction Sverige AB
Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm
Sverige
+46 815 74 57
Org. nr: 559152-1009
EAN: 5797200064202
visa mastercard