Diction
Ring till +46 815 74 57
Öppet till kl. 17.00

Vad kostar en översättning?

Våra översättare får betalt per ord, exklusive moms. Hos Diction ska alla översättningar först göras av en översättare, och sedan granskas av en korrekturläsare. Det innebär att vi alltid anlitar två översättare för en översättning. Därför beräknas alltid ett separat pris per ord för översättningen och ett separat pris per ord för korrekturläsning. Priset beror även på vilken språkkombination det handlar om och vilken svårighetsgrad texten har. Till exempel är medicinska, juridiska eller tekniska översättningar ofta dyrare.

Kan jag få betalt för översättningsuppdrag utan organisationsnummer?

När du ska fakturera oss på Diction för ditt arbete krävs det att du har ett organisationsnummer/VAT-nummer, beroende på vilket land du bor i. När du är registrerad som egenföretagare upprättar du din egen faktura och rapporterar till lokala myndigheter. I de skandinaviska länderna kan du ofta få ett organisations-/VAT-nummer relativt snabbt.

Om du arbetar från vissa länder behöver du inte ha ett organisations-/VAT-nummer. Om du är osäker på vad som gäller för just dig är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Diction.

I vanliga fall måste du som frilansare ha ditt organisations-/VAT-nummer klart när du skickar din första faktura. Du kan därför bara bekräfta att du har ansökt om ett organisations-/VAT-nummer.

Behöver jag ha en utbildning för att arbeta som frilansöversättare hos er?

Ja. För att vara behörig översättare hos oss på Diction kräver vi att du har en masterexamen eller motsvarande. Om du inte har en master kan en kandidatexamen med många års erfarenhet i vissa fall vara tillräckligt. Detta bedöms individuellt för varje översättare.

Kan jag arbeta heltid som översättare?

Vi har flera frilansare som nästan arbetar heltid med endast översättningsuppdrag från Diction. De flesta översättare får uppdrag under perioder, då uppdragets varaktighet kan variera från några timmars arbete till uppdrag som sträcker sig över flera veckor (i vissa fall månader). Det är stor skillnad i hur många förfrågningar vi får inom de olika språkkombinationerna. Fråga din projektledare på Diction om hur många uppgifter som finns för just din språkkombination.

Kan jag få uppdrag direkt efter att jag har registrerats som frilansöversättare hos Diction?

Diction kan inte garantera hur många uppdrag du kommer att erbjudas. Allt beror på kundernas efterfrågan. Under vissa perioder kan det finnas mer uppdrag, och under andra ganska få. Om du inte har möjlighet att ta ett uppdrag kan du alltid tacka nej. Det kan också vara tvärtom, så om du har perioder då du har mer ledig tid kan du informera oss om detta, så kan chanserna för att få fler uppdrag öka.

Påverkas chanser till framtida uppdrag om jag väljer att tacka nej till ett?

Nej, om du tackar nej till ett uppdrag påverkas vanligtvis inte framtida uppdrag från Diction.

Vilka CAT-verktyg använder Diction?

Vi använder oss av Memsource och XTRF. Så fort du är registrerad som översättare hos oss får du tillgång till dessa utan extra kostnad.

Vilka typer av översättningsuppdrag kan jag förvänta mig?

Alla översättningsuppdrag ser olika ut. Det kan vara allt från marknadsföringstexter och webbplatser till böcker, intyg och annat. Vi rekommenderar dig därför att ange om du har någon speciell kompetens inom översättning av en viss typ av texter. När Diction erbjuder dig ett översättningsuppdrag kan du välja att acceptera eller att tacka nej, om uppdraget inte stämmer överens med din kompetens.

Vart kan jag som översättare arbeta ifrån?

Som översättare har du möjligheten att arbeta varifrån du vill. Det enda vi kräver är att du har en dator och internetanslutning.

If I reject a translation project, will this have any impact on my likelihood of receiving future offers?

No. Rejecting a project will not typically have any impact on your future working relationship with Diction.

Where can I work from as a translator?

You are free to decide for yourself where in the world you want to work. Our only requirement is that you have access to a computer and an Internet connection.

How is the rate for a translation project determined?

The amount paid to a translator per project is calculated on the basis of price per word excluding VAT. The rate per word will vary depending on the specific language combination used in the project. An additional bonus may also be added depending on the complexity of the text in question. For example, medical, legal and technical translations will all command a higher rate.

What kinds of projects can I expect to receive as a translator?

We translate a variety of different text types. You could be asked to translate anything from marketing texts and websites to books, certificates and much more. We therefore recommend that you let us know if you have any special experience translating particular types of texts. You can always choose to turn down a project offered by Diction if you feel that it does not match your area of expertise.

What CAT tools does Diction use?

We use Phrase/Memsource as a CAT tool and XTRF as our project management tool. You do not need to pay anything to use these tools as we will send you a link to give you access.

Can I begin receiving projects immediately after registering as a freelance translator with Diction?

Diction cannot guarantee how many projects you will be offered or when. It all depends on the demand from our clients. There may be periods when you get offered lots of projects, and others when there are very few available. Should you be unable to accept a project you can always turn it down, and similarly you can also let us know in advance if you expect to have extra capacity during a certain period in order to increase your chances of being offered an assignment.

Can I work full time as a translator for Diction?

Diction has several freelance translators who practically work full time on tasks exclusively for Diction. The vast majority of our translators take on projects which can vary in duration – ranging from just a few hours of work through to several weeks (and in some cases even several months). The number of requests we receive varies greatly depending on the language combination. Ask your project manager at Diction how much work we receive within your particular language combination.

Do I need a qualification or degree in order to register as a freelance translator with Diction?

Yes. Here at Diction, we expect all our linguists to hold a Master’s degree or equivalent qualification in order to be considered as a freelance translator. In certain cases, a Bachelor’s degree together with several years’ experience as a professional translator may be sufficient, if you do not have a Master’s degree. This will be assessed on an individual basis from translator to translator.

Can I work as a freelance translator and get paid for projects without a VAT number?

Depending on which country you live in, a VAT number will generally be required.
In most cases, you will need to include your VAT number on the invoices you submit to Diction. As a self-employed freelancer, you draw up your own invoices and report your earnings to your local tax authority. In Scandinavian countries, you will typically be able to get a VAT number (Org. nr / CVR number) relatively quickly.

Read more about getting a CVR number in Denmark (opens in a new window).

Depending on which country you live in, you might not require a VAT number. Ask your point of contact at Diction if you are in any doubt. In practice, you will not need your VAT number until you draw up and submit your first invoice as a freelancer. Therefore sufficient in your initial application to simply let us know that you have applied for a VAT number.

Diction Sverige AB
Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm
Sverige
+46 815 74 57
Org. nr: 559152-1009
EAN: 5797200064202
visa mastercard